Dr hab. Adam Kola, prof. UMK

kandydat na prorektora ds. nauki

Adam Kola – torunianin z urodzenia i wyboru.

Od listopada 2019 roku kieruję Uniwersyteckim Centrum Doskonałości IMSErt – Interakcje: Umysł, Społeczeństwo, Środowisko. W latach 2016-2019 byłem prodziekanem Wydziału Filologicznego, a w latach 2019-2020 Wydziału Humanistycznego, wcześniej – zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK. Od 1 stycznia 2024 roku pełnię funkcję assistant secretary-general w afiliowanej przy UNESCO Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (FILLM), zaś w latach 2019-2022 byłem w zarządzie International Comparative Literature Association. W roku 2023 należałem do grupy roboczej Komisji Europejskiej zajmującej się przygotowaniem wytycznych dotyczących Citizen Engagement for Knowledge Valorization.

W roku 2023 ukończyłem studia podyplomowe „Accelerated Management Program” w Yale School of Management (Yale University), w 2020 miesięczne szkolenie „Complexity Interactive” (SFI-CI) w Santa Fe Institute (USA), w 2019 szkolenia „Leaders in University Management” na University College London, zaś w 2011 uczestniczyłem w pierwszej sesji „Institute for World Literature” (Pekin, Chiny), zorganizowanej przez Harvard University i Peking University. Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z filologii słowiańskiej oraz uzyskałem stopień doktora z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Dzięki stypendium Bekkera NAWA w roku akademickim 2021/2022 przebywałem w Institute for Advanced Study w Universiteit van Amsterdam. W latach 2016-2019 byłem visiting researcher w Institute on the Formation of Knowledge w University of Chicago. Wcześniej przebywałem na stypendiach w: Harriman Institute na Columbia University w Nowym Jorku (2009), w Uniwersytecie Czech Południowych w Czeskich Budziejowicach (2007), Uniwersytecie w Lublanie (2004) oraz Uniwersytecie Karola w Pradze (2002-2003). Wykonywałem także kwerendy w wielu europejskich i amerykańskich archiwach, by wymienić tylko kilka z nich: Harvard (2009, 2012), MIT (2009, 2012) czy Narodową Bibliotekę Medycyny w Bethesdzie (2018).

Byłem kierownikiem i wykonawcą w grantach finansowanych przez NCN, KBN oraz w ramach NPRH, a także pięciokrotnym stypendystą FNP. Otrzymałem stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2012-2015), byłem także finalistą nagród naukowych „Polityki” (2014). Od wielu lat oceniam wnioski grantowe w programach krajowych i zagranicznych, a także w projektach europejskich.

Moje badania koncentrują się na historii intelektualnej Europy Środkowej i Wschodniej, historii idei oraz literaturze porównawczej XIX i XX wieku. Jednym z moich głównych tematów badawczych jest obecnie mechanizm transferu wiedzy jako zjawiska społecznego, historycznego, geopolitycznego oraz kulturotwórczego. Jestem autorem trzech monografii, redaktorem wielu tomów zbiorowych i numerów monograficznych czasopism. Opublikowałem ponad 100 artykułów naukowych po polsku, czesku, rosyjsku, niemiecku i angielsku. Tłumaczyłem także teksty naukowe i historyczne z języka czeskiego i angielskiego.

Z Żoną oglądam mosty i zwiedzam muzea, gram w gry planszowe nie tylko z dziećmi, gotuję dla rodziny i przyjaciół, zbieram grzyby i za dużo podróżuję. W wolnych chwilach remontuję starą chatę na wietrznych Kujawach.

Strona www

Masz pytania?
Napisz do nas!