Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

kandydatka na prorektorkę ds. kontaktów międzynarodowych 

Magdalena Barwiołek – małopolanka, torunianka z wyboru.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku swoje życie i karierę naukową związałam z UMK w Toruniu, zaczynając od studiów magisterskich, poprzez studia doktoranckie i uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych w 2003 roku, aż do dziś. W 2019 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, specjalność – nauki chemiczne. Interesują mnie zagadnienia dotyczące układów iminowych, związków koordynacyjnych m.in. miedzi, cynku czy srebra, zjawiska luminescencji, diod OLED oraz układów sensorycznych. Zainteresowania te pozwoliły mi na odbycie staży naukowych w RPA (Uniwersytet w Stellenbosch – roczny staż podoktorski, stypendium Uniwersytetu w Stellenbosch), we Włoszech (Uniwersytet w Pavii), na Łotwie (Uniwersytet w Rydze – stypendium the Latvian state scholarships to the State Education Development Agency) czy w Danii (Uniwersytet w Aalborgu). Odbyte staże skutkują wieloletnimi przyjaźniami oraz współpracą naukową, czego ostatnim efektem jest grant HORIZON Europa SENSACORN4 dotyczący Nowatorskich optycznych czujników nanokompozytowych do analizy mikro i makroelementów w roślinach kukurydzy, we współpracy z naukowcami z Włoch, Słowacji, Łotwy, Litwy, Francji i Ukrainy, którego jestem kierowniczką.

Jestem członkinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także Rady Programowej kierunku chemia. Byłam jedną z koordynatorek procesu akredytacji europejskiej programu kształcenia kierunku chemia. Prace te zakończyły się sukcesem i już w tym roku absolwentki i absolwenci kierunku chemia, jako pierwsi na UMK, uzyskują tytuł Eurobachelor lub Euromaster. Ponadto od lat działam w Zespole ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Chemii. Pełnię funkcję prodziekanki ds. Organizacji i Współpracy na WCh UMK, jestem wiceprzewodniczącą oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także członkinią Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Byłam także współorganizatorką IV Forum Chemii Nieorganicznej w Toruniu oraz 65 Zjazdu PTCh w Toruniu, na którym gościliśmy ponad 600 chemików z całej Polski. Od lat uczestniczę aktywnie w toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Jestem współinicjatorką zmian prowadzących do przyjaznej przestrzeni na Wydziale Chemii UMK, jakie mają miejsce w ciągu ostatnich czterech lat.

Jestem promotorką 35 prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Obecnie pod moją opieką są dwie doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Academia Scientiarum Thoruniensis  AST oraz Academia Copernicana.

W ubiegłym roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zarządzanie szkołą wyższą, a obecnie jestem studentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Ludzie są ważni. Wierzę, że dialog, spotkania i otwartość na innych pozwalają na zmiany i dbanie o dobrostan otoczenia. Od lat angażuję się w różne akcje charytatywne, będąc m.in. jedną z koordynatorek Szlachetnej Paczki. Uważam, że nigdy nie można pozostawać obojętnym.

Lubię podróże, muzykę jazzową, teatr, jazdę na rolkach i wspinaczki górskie.

Masz pytania?
Napisz do nas!