Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

kandydat na prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej

W 1997 roku zostałem najlepszym studentem UMK, a później absolwentem Wydziału Humanistycznego (1998 – socjologia) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (2023 – studia podyplomowe na kierunku zarządzanie szkołą wyższą). W 2002 roku uzyskałem stopień doktora, a w 2014 doktora habilitowanego w socjologii.

Byłem stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Wirginii, Charlottesville oraz Fundacji im. Stefana Batorego i Foreign and Commonwealth Office na Uniwersytecie Oksfordzkim (Nuffield College). Zostałem nagrodzony stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”.

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjologii wiedzy i nauki oraz analizy dyskursu publicznego. Nieustannie poszukuję teoretycznych futerałów pozwalających zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość społeczną, od zawsze też byłem zainteresowany debatą publiczną i jej jakością. Dlatego między innymi współtworzyłem i do dziś animuję Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego (http://cmdp.umk.pl/pl/) – jedyną w Polsce otwartą bazę danych monitorującą dostęp polityków i komentatorów do mediów. CMDP prowadzi nieprzerwany, codzienny monitoring od 2015 roku.

Jestem autorem lub współautorem ośmiu monografii naukowych (dwóch w języku angielskim). Moja rozprawa Paradoks antropologiczny w 2005 roku ukazała się w prestiżowej serii Monografie FNP. Prócz tego na mój dorobek składają się cztery tomy redagowane lub współredagowane oraz liczne artykuły (25 rozdziałów i 29 publikacji w czasopismach).

W 2012 roku kierowałem międzynarodowym projektem badawczym pt. Dyskurs publiczny na temat energii nuklearnej przed i po katastrofie Fukushima, stanowiącym część międzynarodowego projektu badawczego współfinansowanego przez EFDA: Socio-Economic Research on Fusion realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Asocjacji EURATOM. W latach 2011-2015 kierowałem projektem badawczym NCN pt. Arystokraci i rzemieślnicy. Socjologiczna analiza dialektyki stylów badawczych.

Byłem zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii (2004-2007), a następnie prodziekanem Wydziału Humanistycznego UMK ds. studenckich (2008-2016). Od 2016 roku pełniłem funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, a od 2019 – dziekana nowoutworzonego Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

Moja działalność organizacyjna nie ograniczała się jedynie do UMK. Byłem aktywnym członkiem eksperckich zespołów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych (2012-2014) oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych (2011-2015). W latach 2017-2021 zasiadałem w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych przy MEN, a od 2017 roku do dziś reprezentuję Polskę w Radzie Zarządzającej (Governing Board) międzynarodowego ośrodka badawczego Centre for Educational Research and Innovation OECD. W 2020 roku za działalność organizacyjną zostałem uhonorowany nagrodą II stopnia MNiSW.

W wolnych chwilach czytam kryminały, gram w tenisa i czynię pierwsze kroki, aby powrócić do aktywnego żeglowania.

Masz pytania?
Napisz do nas!